Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de behandeling of iets waar hier mee te maken heeft, laat het mij weten. Elke klacht of signaal van u wordt door mij serieus genomen.

Samen met u bespreek ik uw klacht en zoeken we naar een oplossing.

Als blijkt dat we er samen niet komen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, waar de praktijk bij is aangesloten.

Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uw klacht dan volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Voor meer informatie over de externe klachtenregeling van het KNGF is een folder in de praktijk beschikbaar of gaat u naar de externe klachtenregeling (http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html)