Afspraak afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling door te geven. Wanneer dit niet gebeurt ben ik genoodzaakt u de behandeling in rekening te brengen.

Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel afgeweken worden.