Eerste afspraak

Voor de eerste afspraak kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Op de afgesproken tijd haal ik u daar op.

De juiste diagnose is de basis voor een geslaagde behandeling daarom neem ik tijdens de eerste afspraak ruim de tijd om uw klachten te onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit een vraaggesprek ( anamnese) en een bewegingsonderzoek.

Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en omvat onder meer het behandeldoel, de therapievorm en het te verwachten aantal behandelingen.

Voor de eerste afspraak zijn de volgende zaken belangrijk om bij u te hebben:

  • identiteitsbewijs
  • verzekeringsgegevens
  • medicijn overzicht en overige (relevante) medische gegevens
  • eventueel een verwijzing van uw arts (u kunt altijd terecht, ook zonder verwijzing)
  • een handdoek ( deze graag elke behandeling meenemen)

Vanaf de tweede afspraak zal begonnen worden met de behandeling van uw klacht. Ik plan voor een behandeling die ongeveer 20-25 duurt een half uur in zodat administratieve handelingen zoveel mogelijk buiten uw behandelingstijd vallen.